Menu

Generel info

Nemmere at være træner med DBU IT

Vi ønsker grundlæggende at trænere skal bruge energien på træningsbanen med spillerne - og derfor benytter vi DBU's IT-platform, der gør det nemt for klubbens administration, trænere, spillere for forældre. 

Trænere og spillere er ansvarlig for egne profildata via MitDBU

Børneattest:

Alle trænere skal udfylde en børneattest. Som træner er du derfor forpligtet til at aflevere dit cpr.nr. til klubbens administration.

Kursustilskud

Klubben giver max. 500 kr. i tilskud til trænerkurser og andre relevante kurser. Klubben er endvidere behjælpelig med med at søge om yderligere tilskud hos Viborg Kommune, hvorfra der maximalt kan søges om 3.000 kr. pr. person pr. kursus - ansøgningsskema her.

Udgifter der overstiger kommunens og klubbens tilskud er egenbetaling.

Forpligtelser i forbindelse med kamp

Som træner er du ansvarlig for at efterleve DBU's retningslinjer, herunder

Holdkort (udfyldes nemt via MitDBU eller via Fodbold app’en)

Indrapportering af resultater - se vejledning her

Resultaterne indberettes senest en time efter kampen(ene). VIGTIGT!
I modsat fald idømmes klubben en bøde!!

Dommere

Vi forventer, at trænere og specielt forældre vil dømme 3- , 5- og 7-mandskampene (U5-U12)
- det er så lidt der skal til , men det betyder meget for klubbens virke!!

Nøgler

Nøgle til døren til klubhus/boldrummet fås ved henvendelse til Per Juel.

Kode til alarm finder du som træner via Kampklar på "Træner-/leder holdet" under Opslagstavle

Vi har ingen nøgle til omklædningsrummene, da de bliver åbnet elektronisk af Nordre Skoles pedel Leif Christensen, lfc@viborg.dk

Kampfordeleren sørger for, at Leif får information om alle turneringskampe og faste træningstider.Hvis man derudover skal bruge omklædningsrummene (ekstra træning m.m.) skal man selv kontakte Leif på 87872399

I tilfælde af at træning må vige i forbindelse med kampe: Tidligst et kvarter før kampstart må kampbanen benyttes til opvarmning m.m. - ingen (uanset alder) må "bortvises" før!!!

 

Tilskud til holdoplevelser

Klubben reserverer 100 kr. årligt pr. spiller til oplevelser, sociale arrangementer eller stævner efter trænernes prioritering.
Beløbet fordeles med 50 kr i foråret og 50 kr. i efteråret udfra medlemstal 1. maj og september og hensættes på særskilt holdkonto indtil I efterspørger dem
Udlæg refunderes ved at udfylde formularen Udlæg under siden Trænerloungen 


Formålet er at sikre NÆRVÆR, UDVIKLING, GLÆDE OG FÆLLESSKAB for alle

 

Materiel

(Spillersæt, bolde, overtrækstrøjer m.m.)

Spillertøj generelt: Per Juel (Sponsoransvarlige)

Andet materiel: Per Juel

Det er klubbens intention , at INGEN på noget tidspunkt skal mangle noget!
Dette forudsætter imidlertid, at klubben er bekendt med evt. mangler!

 

Luk