Menu

Fritidsvejledere

NUGF Viborg har vi plads til alle, der vil Glæde og Fælleskabet.

Viborg Kommunes fritidsvejledere kan bidrage med en række praktiske forhold for flygtningebørn eller børn uden ressourcestærke forældre. Det kan være alt fra tøj (doneret overskudstøj), tolk, hjælp til Kampklar, Kontingentbetaling via Fritidspas.

Tilsvarende kan vi hjælpe kommunen at donere vores brugte spilletøj mv.

Brug derfor kommunens kontaktpersoner.

Læs mere om fritidsvejledere og dens kontaktpersoner her.

Luk