Menu

Indkaldelse til virtuel generalforsamling

image
Evan
02. februar 2021 kl. 20:30
Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19-20 - vi gør status for 2020 og kridter banen op til 2021. Find link i nyheden

Du og/eller dine forældre inviteres hermed til NUGF Viborgs årlige generalforsamling 

På grund af covid19 afholdes generalforsamlingen i år virtuelt

Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19-20 

Mødet tilgåes via dette link

Bestyrelsen vil gerne opfordre forældre og medlemmer deltager.

Dagsordenen er i flg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. NUGF’s virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning for 2020.
 4. Behandling af indkomne forslag. 
  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til: fsk@dahllaw.dk
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Peder Henriksen, Claus Rønnow og Erik Ejlersen, der alle modtager genvalg.
 6. Valg af revisor
 7. Ændring af vedtægter
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Kåring af årets NUGF´er.
 10. Eventuelt. 

Stemmeberettigede til valget er alle aktive medlemmer over 16 år,
samt forældre til medlemmer under 16 år.
     

V.h. Frans Skovholm

p.v.a.  Bestyrelsen i NUGF 

 

Luk