Menu

Generel info

Indmeldelse

Alle nye spillere har en prøvetid på ca. en måned.

Nye spillere skal oplyse: Fornavn, Efternavn, Adresse, Fødselsdato, Telefon, Mobiltelefon, E-mail
Alle spillere oprettes i KlubOffice, som er DBU´s administrationsystem. (Dette er en forudsætning for at bruge "Kampklar")

Udmeldelse

Spillercertifikat kan først udstedes, når eventuelle kontingent restancer er betalt.
NUGF kan jvf. JBU’s turneringsreglement (§8, stk 2) tilbageholde spillercertifikat , hvis spilleren er i restance op til  seks måneders kontingent.
Med andre ord kan man ikke spille for en anden klub , så længe man skylder kontingent i NUGF.

 

Kursustilskud

Klubben giver max. 500 kr. i tilskud til trænerkurser og andre relevante kurser. Klubben er endvidere behjælpelig med med at søge om yderligere tilskud hos Viborg Kommune, hvorfra der maximalt kan søges om 3.000 kr. pr. person pr. kursus - ansøgningsskema her.
Udgifter der overstiger kommunens og klubbens tilskud er egenbetaling.

 

Kampkort - Holdkort

Holdkortet skal udfyldes fra KlubOffice, MitDBU eller via Fodbold app’en. 

Læs mere om holdkort hos DBU her.

 

Indrapportering af resultater

Resultaterne indberettes senest en time efter kampen(ene). VIGTIGT!
I modsat fald idømmes klubben en bøde!!

Se vejledning her

Det er klubbens ansvar at sørge for ovenstående.

 

Dommere

Lokale dommere - (Klubben skal SELV stille med dommere til alle kampe undtagen 11-mandskampe):

Vi forventer, at trænere og specielt forældre vil dømme 3- , 5- og 7-mandskampene (U5-U12)
- det er så lidt der skal til , men det betyder meget for klubbens virke!!

 

Mere info

Træningstiderne kan altid ændres, hvis dette bliver nødvendigt.

Evt. adresseændringer/manglende data/ændring af telefon, e-mail m.m. bør straks ændres på MitDBU.

Alle trænere skal udfylde en børneattest. Som træner bliver du derfor kontaktet af bestyrelsen vedr. dette.