Menu

22-02-2018 Formands beretning

Generalforsamling 22. februar 2018

Bestyrelsens sammensætning
Det er mit første år som formand, hvor jeg sidste år overtog pladsen fra Erik. Vi har en god homogen bestyrelsen, hvor vi drager nytte af hinandens styrker og kompetencer.

Vi har som led i at fremtidssikre klubben arbejdet på, at bestyrelsens opgaver bliver uddelegeret i særlige ansvarsområder, således at alle bestyrelsesmedlemmer ikke skal indgå i alle opgaver og udfordringer.

Det har gjort os til en god arbejdende bestyrelse, som kan rykke hurtigt, når der er opstår udfordringer, som skal løses straks.

Endvidere har vi som bestyrelse arbejdet på at skabe en identitet, hvor vi har været meget fokuseret på, hvilke værdier vi gerne ville repræsentere i klubben.

I sommers holdte vi derfor et strategimøde, hvor vi havde eksterne folk til at hjælpe os med at gennemføre en workshop, hvor vi forsøgte at finde ud af, hvad klubben stod for – helt konkret, hvad NUGF stod for. Vi blev meget hurtige enige om, at vores fælles værdier er: Nærvær, Udvikling, Glæde og Fællesskab.

Vi har herefter arbejdet med at få bredt klubbens værdier ud til alle årgange, herunder til trænere, ledere, forældre og andre omkring holdene. Herved kan man altid tage udgangspunkt i vores grundlæggende værdier, hvis man er i tvivl om, hvordan en konkret problemstilling skal løses.

I den forbindelse har vi senest søgt at skabe vores identitet gennem de nye jakker, som alle trænere har modtaget, hvor vores værdier er trykt på brystet. Vi er i bestyrelsen enige i om, at det er vigtigt at synliggøre vores værdier, da det er med til at skabe klubbens identitet.

 

Året der gik

Bestyrelsens opgaver i året:

”Nye omklædningsrum”
Af store begivenheder har vi indviet de nye omklædningsrum.

Vi kan se, at de bliver flittigt brugt, hvilket vi er rigtig glade for. Vi opfordrer i den forbindelse til, at der bliver skabt en badekultur på de årgange, hvor det er naturligt for spillerne at gå i bad efter træning. Det er med til at give et godt socialt sammenhold på de enkelte årgange. Endvidere skal vi alle passe godt på omklædningsrummene, og vi har alle et ansvar for, at de bliver afleveret i en fin stand, når vi tager hjem.

Jyske 3 Bold stævne var en stor succes og virkeligt et tydeligt tegn på, at vi kan løfte store opgaver i klubben. Der skal lyde en stor tak til at alle de frivillige, som var med til at løfte opgaven, og særligt til Evan og Mette, som på de interne linjer påtog sig en stor opgave.

Sportsfest
Sportsfesten var igen i år en stor succes med et stort fremmøde. Sådan et arrangement viser, at vi har en opbakning omkring klubben til at skabe rammerne for gode arrangementer. I den forbindelse skal lyde en stor tak til Per og resten af de frivillige i aktivitetsudvalget.

Hjemmeside
Vi fik sidste år en ny hjemmeside, og den fungerer rigtig godt – endvidere er vi også blevet aktive på facebook. Det glæder os hver gang vores opslag bliver delt og liked.

Kampklar
Vi har også været igennem en transformation, hvor vi alle er kommet over på Kampklars platform, hvilket har givet en ensretning blandt alle årgangene. Vi skulle lige lære at bruge det, men med Evan og Stefans store arbejde, er vi kommet i mål. Vi har nu en fælles platform, som gør det nemmere at kommunikere i hverdagen.

I det kommende år

Klubhuset
Vi indhentede sidste år en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne, som vi brugte til vores strategidag. Det fremgik meget klart af undersøgelsen, at der er et ønske om, at vi skal have fornyet vores klubhus. Vi har i den forbindelse fået et oplæg fra Expo Partner på, hvordan klubhuset kan se ud. Evan vil fortælle mere om dette i aften.

I den forbindelse vil vi købe klubhuset af kommunen, så vi ikke skal spørge om lov, når vi vil foretage forbedringer.

Sponsorstrategi 
Vi vil i det kommende år nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde mere struktureret med sponsorere, da der ligger et uopdyrket potentiale, som vi kan få mere ud af.

Påskestævne
Vi afholder sammen med DGI en fodboldskole i påskeferien, hvor vi forventer, at der vil deltage op til 60 børn. Peder har samlet en masse unge træneraspiranter, som skal være med til at hjælpe. Forhåbentligt bliver de inspireret til at forsætte som trænere. Det er godt arbejde af Peder.

Medlemmer i klubben
Vi har stor tilgang i klubben og i forhold til vores naboklubber både i Viborg og i Midtjylland, er vi blandt de klubber, der procentuelt oplever størst tilgang – det kan vi godt være stolte af.

Alt i alt har det være et rigtig godt år, hvor der er rigtig meget at bygge videre på.

 

22.02.2018
Frans Skovholm