Menu

31-03-2016 Dagsorden og referat

1. Præsentation af  den gamle bestyrelse med tilhørende opgaver

- Anders Hauge - Kasserer

- Per Juel - Ansvar for klubhuset, bod, nøgler mv. Formand i aktivitetsudvalget. Repræsentant for NUGF i FK Viborg.

- Erik Ejlersen - Formand, kampfordeler, holdtilmelding mv., hjemmesiden.

- Allan Schou Pedersen - fraværende.

 

2. Kort præsentation af de nye medlemmer

- Lars Kristensen - Træner U15/U16 + Træner U7.

- Anders Balle - Træner U15/U16

- Frans Skovholm - Træner U9

 

3+4. Opsummering af arbejdsopgaver der trænger sig på og fordeling af arbejdsopgaver

Sponsoransvarlig

Der mangler en ansvarlig for sponsorater. Der nedsættes et sponsorudvalg.

Sponsorudvalg:

Anders Hauge, Lars Kristensen, Per Juel, Frans Skovholm, Anders Balle.

ABR laver Doodle vedr. møde.

Boldrum og Nøgleansvarlig

Per Juel.

Såfremt trænere mangler nøgler skal de kontakte Per.

Per udarbejder overblik over hvilke hold der har hvilke skabe.

Klargøre de 2 nye 7-mandsmål

Anders Hauge sørger for, at der er et par U12 forældre der sætter net i de to nye mål.

 

5. Behandling af ønsker om materiel fra mødet 2. marts 2016

- Alle bolde er bestilt

- Peder Henriksen søger fire 5-mands mål til Kunststofbanen - Bestyrelsen ønsker ikke at imødekomme ansøgningen.

 

6.Hvad skal FK Viborg betale for leje af kunsten ?

- Per Juel tager spørgsmålet op med FK Viborg på næste møde hos dem.

 

7.Info om Verona turen

- Ca. 60 spillere.

- 4 årgange - U19 piger, U16 drenge, U14 drenge,  U12 piger.

 

8. Evt.

Hvem bestemmer hvornår kampbanen er for blød til kamp ?

Erik Ejlersen og Kristian Kjeldsen beslutter hvornår kampbanen kan anvendes.

Kristian og Frits kridter banen.

Erik meddeler, at klubben skal begynde at lede efter en ny formand.