Menu

27-06-2016 Referat

Bestyrelsesmøde i NUGF den 27. juni 2016

Beslutningsreferat,

Deltagende: Anders Hauge, Allan, Per, Erik, Lars og Frans

Afbud: Anders Balle

 

 

1. Valg af referent 

Frans

 

2. Godkendelse af referat fra sidste gang

Alle stemte for - godkendt.

 

3. Formandens beretning

- Den forgangene sæson:

U 12 og op
Der blev redegjort for de enkelte hold, og der mangler flere af de spillere fra ældste årgange på flere årgange.

- Det blev drøftet, at flere klubber i området bliver lagt sammen i ungdomsafdelingen.

- Det er en udfordring at fastholde spillere i ungdomsafdelingen

Der kan være lidt problemer for u12. Erik tager kontakt til Lasse fra U 12

U 11 og ned
Det går godt for u 11 og nedad med at fastholde spiller.

I alt 17 ungdomshold og 5 seniorhold.

Trænersituation
Der er ingen trænere, der er stoppet. Der er trænermøde mandag den 8. august kl. 17.00 og Erik indkalder til møde.

Kampfordeling
Vi kunne afvikle alle kampe her.

 

4. Kasseren

Der er sendt opkrævninger ud til alle spillere gennem kluboffice. Det har været udfordrende, og der skal bruges hjælp til at styre kontingenter mv.

Det blev drøftet, at vi eventuelt kan "ansatte" en person, som skal stå for at sende opkrævninger ud, opdatere lister mv. Eventuel som et studiejob. I første omgang vil Anders Hauge høre Marianne fra DBU om hun vil styre det – evt. mod betaling.

For at få oveblikket over spillerne på hver årgang, vil der på trænermødet den 8. august 2016 blive udleveret lister for hver årgang, og samtidig skal der informeres om et nyt møde/tidspunkt, hvor alle trænere skal returnere listerne.

Der kr. 335.000,00 på kontoen. Vi skylder en smule løn, og lidt hal-leje. Der er kommer lidt indtægter. Der kommer lidt yderligere udgifter vedrørende ejendommen.

Der kommer muligvis nogle forbedringer vedrørende håndklæderne på toiletterne. Per får besøg af en sælger.

 

8. Klubhusformanden

Der er lidt ekstra regninger vedrørende ejendommen.

Det går fint med kiosken.

Taget er gammelt.

Skal vi købe klubhuset. Vi undersøger det nærmere.

 

9. Seniorafdeling

Allan redegjorde for seniorafdelingen og bestyrelsen konkluderede, at det går godt med seniorafdelingen. Der er kommet så mange spillere, at der ikke er kampe nok til alle spillere.

 

10. Sportsfest

Det bliver den 20. August 2016.

Der skal være mange kampe, herunder en seniorkamp samt en masse ungdomskampe samt straffesparkskonkurrence evt. kl. 15.00. 11. Omklædningsrum Det er dyrere end vi havde forventet, da de indkomne bud ligger på ca. kr. 2.300.000,00. Vi havde forventet kr. 1.200.000 - 1.450.000.

Det er bestyrelsens vurdering, at det er en rigtig god løsning, men at der er ikke er penge til det på nuværende tidspunkt.

Det blev drøftet, at skolen skal forsøge at rejse et større beløb. NUGF skal ikke komme med flere penge, og Kultur udvalget vil ikke komme med yderligere.

Børn og ungeudvalget skal drøfte forholdet til august.

Evan vil informere yderligere om processen. Det blev nævn, at vi eventuelt kan søge flere fonde mv.

 

12. Verona turen

Turen bliver til noget, da der er 4 hold, der skal med.

60 spillere og 100 deltagere i alt.

Klubben har betalt ca. kr. 15.000

 

Evt.

Per har talt med Kjeld Bay, som har en a-plus trænerlicens. Bestyrelsen er enige om, at det kunne være et spændende tiltag at tilknytte Kjeld Bay som trænerkonsulent.

Allan stopper som træner og bestyrelsesmedlem til jul.

 

Frans Skovholm 27. juni 2016.