Menu

27-06-2016 Dagsorden

NUGF Bestyrelsesmøde mandag d. 27-6 2016 kl. 16.00 (deadline 17.30)

 

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse af referat fra 31-3
 3. Fra formanden (Erik)
  - den forgangne sæson generelt
  - kampfordeler info
  - tilmeldte hold til efteråret
  - trænersituationen
 4. Fra kassereren (Anders H)
  - generel info, kontingentopkrævning, trænermøde efterår & indendørs
 5. Fra klubhusformanden (Per)
  -
 6. Fra seniorafdelingen (Allan)
 7. Sportsfest 20-8 - status
 8. Nye omklædningsrum - status
 9. Verona-turen uge 42 - status
 10. -Trænergodtgørelse
 11. - Næste møde ?
 12. -
  Evt.