Menu

26-01-2017 Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde NUGF 26. januar 2017

Deltagere: Per, Lars, Frans, Erik, Claus og Peder

1. Claus orienterede om opstart.

- Vi laver opslag til børnehaver og skoler
- Det er årgang 2011
- Vi starter op efter sommerferien med nye hold
- Claus får en "kontaktperson" i bestyrelsen, når den nye bestyrelse er konstitueret.
- Denne kontaktperson får fastlagt opstarten sammen med Claus

2. Brobygning mellem trænere og spillere på tværs af årgangene med Peder

- Klubudviklingsforløb med 30 timer
- Fællestræning med mange spillere
- Mulighed for at rekrutere unge trænere
- Udvikle egne trænere
- Det første trænermøde - præsentation af koncept
- Peder kommer med et oplæg ud fra indlæg fra bestyrelsen - oplægget sendes til Frans

3. Eventuelt

- U12/U13 årgangen formelt samarbejde
- Ny eltavle kr. 8.0000,00 installeres
- Trænermøde  den 13. marts kl. 18. - 21.00