Menu

Medlemsskab

Indmeldelse:

Du tilmelder dig til via links i boksen til højre. Når tilmeldingen er godkendt ved DBU og NUGF Viborg er du indmeldt og kan sættes på holdkort og spille kamp.

Kontingenten betales 1. maj og 1. september for udendørs. For indendørs fodbold betales 1. februar.

  

Årgang Forår udendørs
01.01. - 01.07.
Efterår udendørs
01.07. - 31.12.
Indendørs
U6+U7+U8 400,- 400,- 550,-
U9+U10+U11 500,- 500,- 550,-
U12+U13 550,- 550,- 550,-
U14+U15+U16+U17+U18+U19 600,- 600,- 550,-
Senior 21 eller derunder 700,- 700,- 600,-
Senior over 21 900,- 900,- 600,-
Old Boys + Veteran 600,- 600,- 475,-*
Fodbold Fitness      
Passivt NUGF Støttemedlemsskab   200,-  

 

Der skelnes altså ikke mellem sommer og vinter udendørs. Begrundelsen herfor er af administrative grunde, idet alle hold, p.g.a. kunstgræsbanen, kan vælge at spille udendørs hele året, helt eller delvis.

Det er gratis at spille udendørs efter at turneringen er afsluttet. Det er således op til det enkelte hold om man ønsker at bruge kunstgræsbanen udenfor turneringssæsonen.

* Ikke tilmeldt turnering- derfor mindre kontingent.

 

Efterskolerabat:

Medlemmer på efterskole får 75% rabat på kontingentet. Derved håber vi, at medlemmerne fortsat vil kunne bevare en vis tilknytning til deres NUGF årgang i friweekender.

Efterskolerabat skal aftales med den kontingentansvarlige i samarbejde med træneren for årgangen.

 

Passivt NUGF Støttemedlemsskab:

Som passivt medlem af NUGF Viborg er du med til at støtte foreningen. Passivt kontingent giver ikke adgang til at deltage i foreningens træning og kampe, men er alene et støttemedlemsskab med adgang til informationer om foreningens aktiviteter.

Som passivt medlem over 18 år opnår du endvidere stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen.

 

NUGF medlemskab giver fordele:

1. NUGF Viborg er med i talentudviklingssamarbejdet i form af eliteoverbygningen FK Viborg.

2. NUGF Viborg ungdomsmedlemmer kan komme gratis til Viborg FF hjemmekampe

3. I samarbejde med Sportigan Viborg er der gode tilbud på sportstøj inkl. navnetryk. Se mere på www.sportigan-viborg.dk. Brugernavn er: nugf – kodeordet: nugfnugf

 

Udmeldelse:

Ligesom andre abonnementer betaler man kontingent indtil man udmelder sig – og husk at det er medlemmets ansvar, ikke trænerens!

Udmeldelse SKAL ske via denne side.

For IKKE at få den næste opkrævning så SKAL man meldes ud inden perioden starter ellers betales der frem til vi modtager udmelding.

Spillercertifikat kan først frigives, når eventuelle kontingent restancer er betalt.

NUGF kan jvf. JBU’s turneringsreglement (§8, stk 2) tilbageholde spillercertifikat, hvis spilleren er i restance op til seks måneders kontingent. Med andre ord kan man ikke spille for en anden klub, så længe man skylder kontingent i NUGF.

Kontingentansvarlig

profilepic
Evan Brøgger Pedersen