Menu

Retningslinjer

image Der skal være kø ved håndvasken, før og efter træning

Retningslinjerne ændres løbende.

Det er din opgave som træner at være ajour og EFTERLEVE retningslinjer og appellere til at spillere får vasket hænder før og efter træning.

Det gælder overfor såvel spillere som forældre.

  • NUGF sørger for rene materialer i BOLDRUMMET
  • EFTER TRÆNING afleveres bolde/kegler i MATERIALERUMMET
  • I nødtilfælde bruges spand/sæbe fra materialerummet
  • Overtrækstrøjer må benyttes - NUGF vasker løbende

Forsamlingsforbud - sådan er reglerne:

  • Til træning må der max. være 50 forsamlet i en gruppering/bane.
  • Til kamp/stævner må der være 500 på anlægget

Er du i tvivl så læs FAQ'en på siden med nye retningslinjer

Nyeste retningslinjer findes her

 

Særlige retningslinjer omkring indendørs fodbold

Indendørs fodbold kan afvikles i stævner, hvis deltagerantallet i den enkelte stævnegruppe ikke udgør flere personer end forsamlingsforbuddet tillader.

Ved indendørs fodboldaktiviteter gælder præcis de samme retningslinjer for træning og kamp som ovenfor beskrevet.

 

Afspritning af materialer:

Det anbefales, at det øverste af banderne (hvor man typisk har ved med hænderne) samt målrammerne (stolper og overligger) afsprittes en gang pr. time dog senest efter hver endt stævne/pulje eller efter hvert træningshold. Derfor er det vigtigt, at der ikke kommer nye hold ind i hallen, før alle andre hold har forladt den, og der er afsprittet. Det betyder, at der skal lægges tid mellem træningsholdene/stævnerne/puljerne, så det muliggør en afspritning/rengøring. 

 

Vær særligt opmærksom på følgende retningslinjer, når der skal spilles indendørs kampe og stævner:

  • Der kan afvikles indendørs fodboldtræning, -stævner og -kampe, hvis forsamlingsforbuddet og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
  • Det betyder, at der maksimum må være 50 personer i en stævnegruppe inklusive spillere, trænere, dommere og officials (tidtager og speaker = officials og skal tælle med i de 50)
  • Et fodboldstævne kan afvikles i flere stævnegrupper, så længe stævnegrupperne behandles som separate stævner. Det betyder, at der fx kan afvikles kampe for en stævnegruppe (på max 50 personer) fra kl. 10- 12.30, herefter kan der afvikles kampe for en anden stævnegruppe (på max 50 personer) fra kl. 13.00-15.30. Endelig kan der så afvikles kampe i en tredje stævnegruppe, hvor der gerne må være gengangerhold fra de to stævnegrupper, der er afviklet tidligere på dagen.

Det vigtige er, at der aldrig er flere end forsamlingsforbuddet til stede på samme sted samtidig.

Efter hver stævnegruppe har spillet færdig, skal hallen tømmes helt for mennesker og rengøres, før den er klar til, at der kan indtræde en ny stævnegruppe.

Man kan dog godt være samlet flere stævnegrupper pr. idrætsfacilitet samtidigt, men disse må ikke blandes/krydses, og der skal derfor være meget stramme afmærkninger og tydelig adskillelse, så deltagere fra den ene gruppe ikke blandes med den anden.

Hvis dispensationen fra det generelle forsamlingsforbud på 50 personer benyttes, og man er mellem 51 og 500 personer samlet, skal publikummer sidde ned på stole, som er faste pladser. Hvis tilskuere sidder på bænke, skal der være minimum en meter til sidemanden på begge sider. Hvis 500 personer er forsamlet, gælder det stadig, at maksimalt 50 af dem må være aktive i begivenheden (spillere, dommere, trænere og officials).

Spillere, der ikke spiller, er at betragte som tilskuere og skal derfor i alt sin væsentlighed sidde ned.

Antallet af personer, der kan forsamles, er, især indendørs, meget afhængigt af den enkelte facilitet, da rigtig mange haller ikke vil være store nok til, at der kan være op til 500 personer forsamlet forsvarligt. Derfor er afstanden til andre mennesker altafgørende. Hallens retningslinjer for antal tilladte personer skal altid følges.