Menu

Udendørs

Nøgler

Nøgle til døren til boldrummet fås ved henvendelse til Per Juel.

Må ikke kopieres og gives til andre.
Denne nøgle gælder også til: Klubhus, Konferencerum og Skur (ingen alarm disse 3 steder)
Kode til alarm fås også hos Per Juel.

Nøgle til de enkelte boldskabe (A-O) fås hos Per Juel.
Disse må gerne kopieres og gives videre til hjælpetrænere, holdledere m.fl.

Vi har ingen nøgle til omklædningsrummene, da de bliver åbnet elektronisk af Nordre Skoles pedel Leif Christensen, lfc@viborg.dk
Kampfordeleren sørger for, at Leif får information om alle turneringskampe og faste træningstider.
Hvis man derudover skal bruge omklædningsrummene (ekstra træning m.m.) skal man selv kontakte Leif på 87872399

I tilfælde af at træning må vige i forbindelse med kampe: Tidligst et kvarter før kampstart må kampbanen benyttes til opvarmning m.m. - ingen (uanset alder) må "bortvises" før!!!

 

Tilskud til holdoplevelser

Vi har primo 2018 ændret tilskudsreglerne til stævner
Fremadrettet giver klubben 100 kr. pr. registreret spiller på årgangen.
Beløbet er øremærket til spilleroplevelser, men trænerne på årgangen bestemmer om det er til sociale arrangementer eller stævnegebyrer
Beløbet fordeles med 50 kr i foråret og 50 kr. i efteråret udfra medlemstal 1. maj og september
Indsættes automatisk på en særskilt holdkonto i NUGF indtil i efterspørger dem
Udbetales at sende mail til Anders Hauge med trænerteam cc: og suppleret med bilag.
Formålet er at sikre NÆRVÆR, UDVIKLING, GLÆDE OG FÆLLESSKAB for alle

 

Materiel

(Spillersæt, bolde, overtrækstrøjer m.m.)

Spillertøj generelt: Per Juel (Sponsoransvarlige)

Andet materiel: Per Juel

Det er klubbens intention , at INGEN på noget tidspunkt skal mangle noget!
Dette forudsætter imidlertid, at klubben er bekendt med evt. mangler!